Demontaż

Wykonujemy demontaże starych lub zniszczonych nawierzchni poliuretanowych oraz sztucznej trawy wraz ich utylizacją.

Profesjonale i całkowite usunięcie nawierzchni umożliwia ewentualne naprawy lub poprawki podbudowy.